Seccops Siber Güvenlik A.Ş. ve çalışanları olarak ve bilgi güvenliği konusundaki varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla ve iş sürekliliğine aşağıdaki gibi ISO 27001 standardı uygulamaktayız. Bu kapsamı aşağıdaki gibi bilginize sunarız.

  • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulması noktasındaki çalışmalar,
  • Bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi ve uygulanması noktasındaki çalışmalar,
  • Bilgi güvenliği yönetim sistemi ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için çalışmalar,
  • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi ve bu eğitimlerin ölçümlenmesi.

Faaliyetlerimizi, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, siber güvenlik danışmanlığı, AR-GE ve siber güvenlik eğitimleri sektöründe bilgi güvenliği açısından örnek bir kuruluş olmanın getirdiği sorumlulukla hareket etmekteyiz.