Siber Güvenlik Danışmanlığı

Siber Güvenlik/Bilgi Güvenliği Danışmanlığı, kurumların iç ve dış siber tehditlerden korunmasına yardımcı olarak sistem sürekliliğini ve bilgilerin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin bozulmadan iletimi/saklanması gibi güvenlik politikalarının uygulanması için danışmanlık hizmetleri sağlar. Bu danışmanlık süreci, sadece teknik isterlerin karşılanması değil çalışan, müşteri, paydaş, ürün, çözüm vb. tüm süreçlerin koordinasyonunu ve birlikte ele alınmasını gerektiren bir kavramdır.

Siber Güvenlik Nedir?

Siber hayatın güvenliğini sağlayan faaliyet ve tedbirlerin (gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik) tümü siber güvenlik olarak isimlendirilir.

Siber hayat, pek çok avantajın yanı sıra beraberinde pek çok risk de getirir.

Siber güvenlike ve bilgi güvenliği arasındaki fark nedir?

 • Siber güvenliğin bilgi güvenliğinden farkı daha soyut ve daha büyük bir alanı kapsamasıdır.
 • Bilgi güvenliği, siber güvenliğin alt dalıdır.
 • Bilgi güvenliği teknik, siber güvenlik sosyal bir tanımdır. Dolayısıyla bilgi güvenliği resmin detayı, siber güvenlik ise tamamı denilebilir.

Seccops, gelişen teknoloji ve yaygınlaşan internet kullanımı ile birlikte güçlü bir silah haline gelen siber saldırılara karşı kurum ve kuruluşlara ihtiyaç duydukları konularda destek vermektedir. Ürün bağımsız güvenlik yaklaşımı sayesinde “güvenlik ürünü satan değil, güvenlik sağlayan” bir şirket olma özelliğini korumaktadır.

Siber güvenlik danışmanlığının önemli adımları:

 • Hizmet verilecek kurumun varlıklarını analiz etmek ve hangi güvenlik ölçütlerine ihtiyaç duyulduğunu belirlemek,
 • Kurumun karşı karşıya kalabileceği riskleri belirlemek ve önceliklendirmek,
 • Kurumun sahip olduğu varlıklarına karşı oluşabilecek tehditleri belirlemek.
 • Kurumun varlıklarını korumak için güvenlik protokolleri/kuralları oluşturmak ve güvenlik planları tasarlamak,
 • Kurum yetkilileri ile diyalog halinde kalmak, çalışan ve paydaşları güvenlik riskleri ve tedbirleri konusunda güncel tutmak,
 • Güvenlik uzmanlarından oluşan ekibi koordine etmek ve görev paylaşımı yapmak,
 • Risk değerlendirme testleri ile olası tehditleri analiz etmek, alınacak aksiyonları belirleyerek riski olabildiğince azaltmak ve bulguları rapor etmek gibi adımları kapsayan zafiyet değerlendirme testleri yapmak,
 • Güncel güvenlik sistemlerini, araçlarını ve teknolojilerini kullanmak,
 • Tüm prosedürlerin tekrar edilebilir olmasını sağlayarak etkinlik ve devamlılık sağlamak.

 

Siber güvenlik danışmanlık hizmetiyle, kurumlara yönelik saldırıları ve güvenlik ihtiyaçlarını tespit ederek siber güvenlik konusunda doğru alana yatırım yapmalarını sağlamaktayız.

Yapılan analiz çalışmalarının neticesinde, kurumun siber güvenlik risk haritasının çıkartılmasını ve yapılması gereken güvenlik yatırımlarının en doğru şekilde yönlendirilmesini sağlar. Bu sayede kurum kendisine karşı yapılabilecek siber saldırılara karşı doğrudan önlem alabilmekte ve geri dönüşü zayıf harcamaların kurum bütçesini olumsuz yönde etkilemesini önleyebilmektedir.