Hizmetler

Siber Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri

Artan siber tehditler karşısında, tüm kurum ve kuruluşlar çevresel güvenlik ve veri güvenliği yatırımlarını artırıyor.

Günümüzde birçok kuruluş onlarca değişik güvenlik teknolojisini entegre şekilde çalıştırmakta ve güvenlik kayıtlarını izleyip olayları tespit etmekte zorlanmaktadır.

Seccops‘un SRT (Seccops Red Team) ekibi, uzun yıllardır siber uzayda ve sektörde edindiği tecrübelerini, ihtiyaçları doğrultusunda kaliteli hizmet sunmayı hedeflemektedir.

Çeşitli bilişim sistemleriniz gerçek bir hacker gözüyle analiz edilerek tüm zafiyetler ortaya çıkarılır ve sızma simülasyonlarıyla da doğrulamalar yapılarak güvenliğin sağlanmasına oldukça katkı sağlar.

Kurumların tercihine bağlı olarak proaktif güvenliğin temel bileşenlerinden olan sızma testi çalışmaları, genellikle maliyet faktöründen dolayı yılda bir kez yaptırılabilmektedir.

Orta ve büyük ölçekli kurumların kullandığı IT sistemlerinde ortalama olarak her hafta kritik öneme sahip güvenlik açıklıkları ortaya çıkıyor Seccops ekibi otomatize olarak düzenli aralıklarla sistem güvenliğini sağlamak için taramalar yapar.

Kurum içerisinde karşılaşacağınız siber olaylarla sizlere hızlıca yardımcı olabiliriz

Bir saldırgan tarafından kurumunuza gerçekleştirilecek olan herhangi bir siber saldırı durumunda Seccops ekibi görev başında olacaktır. Siber saldırılara karşı müdahale edebilmemiz için bizlere ulaşabilirsiniz.

Eğitim Hizmetleri

Bu eğitim programı, öğrencilerin siber güvenlik uzmanları tarafından kullanılan araç ve yöntemlerle beyaz şapkalı hacker/siber güvenlik uzmanı olarak faaliyet yürütmesi konusunda gerekli bilgi ve beceriyi sağlamayı amaçlamaktadır.

Öğrencilerimiz bu eğitimle; zararlı yazılım, kriptografi, parola kırma, bilgi toplama, enumerasyon ve iz silme gibi hacking yöntemlerini kavrayabilmekte ve öğrenebilmektedir.

Bilgi güvenliğini tehdit eden risklerin başında çalışanların güvenlik konusundaki farkındalık eksikliği gelmektedir.

Çalışanların farkındalık seviyelerinin arttırılmasında en önemli maddelerden biri farkındalık senaryolarını içeren saldırı simülasyonlarının gerçekleştirilmesi ve düzenli olarak eğitimlerin verilmesidir.

Sızma testi uzmanlığı eğitimi, günümüz teknolojileri kullanılarak uygulanan sızma testi metodolojilerini kapsamaktadır.

Bu eğitim, siber uzay üzerinden gelebilecek her türlü tehdide karşı gerekli önlemlerin alınması için kullanılan sızma testleriyle ilgili teorik ve pratik bilgileri kapsamaktadır.

Web uygulama güvenlik testleri eğitimi, günümüz bilişim güvenliğinin en zayıf halkalarından olan web uygulamalarının güvenliğinin hacker bakış açısıyla test edilmesini amaçlayan uygulamalı eğitimdir.

Eğitim boyunca katılımcılar farklı platform ve programlama dilleri kullanılarak geliştirilmiş çeşitli yazılımlardaki güvenlik zafiyetlerinin nasıl bulunacağını ve istismar edileceği konusunda pratik yapma fırsatı bulacaktır.

Buzdağının görünen ve bir de görünmeyen yüzü olduğu gibi internet dünyasının da görünmeyen tarafına Deep/Dark Web diyoruz.

Bu sıra dışı eğitimde, Deep/Dark Web hakkında uygulamalı olarak derinlemesine bilgi edinilmektedir!

Sistemler üzerinden sağlıklı loglama yapılmadığında saldırıların analiz edilmesi oldukça zor olur.

Saldırı Tespit, Analiz ve Log Yönetimi eğitimi, kurum ve kuruluşlar içerisinde oluşabilecek saldırıların başarılı olarak tespit edilebilmesi, engellenebilmesi ve analiz edilebilmesini amaçlayan bir eğitimdir.

Adli Bilişim/Forensics eğitiminin amacı, kurum ve kuruluşlara yapılmış olan saldırıların detaylı olarak incelenebilmesi için bireyler yetiştirmektir.

Eğitim programının içeriği, özellikle kritik altyapı ve kurumlara yapılan 0-day saldırıların analiz edilebilmesi için düzenlenmiştir.

Kurumların altyapılarında bulunan zafiyetlerin tespit edilmesi ve bu ağları yöneten kişilerin farkındalığı arttırmak için hazırlanmıştır.

Günümüz internet dünyasının temellerini oluşturan TCP/IP protokol ailesinde bulunan tasarımsal güvenlik zafiyetlerinin uygulamalı olarak işlendiği özel bir eğitimdir.

Linux eğitimleri ile Linux sistem yöneticisi olma yolunda önemli adımlar atılmış olunur.

Temelden ileri seviyeye doğru Linux bilgisi edindirmeyi amaçlayan ve ağırlıklı olarak lab uygulamaları ile işlenen bu eğitimde, katılımcılara Linux işletim sisteminin mimarisi, ​komutları, kurulum ve konfigürasyonu anlatılır.

Siber güvenlik alanında bir çok scripting dili kullanılmaktadır. Python da güvenlik uzmanlarının en çok tercih ettiği dillerin başında gelmektedir.

Google, NSA, FBI, CIA gibi kurumların siber güvenlik alanında yaptığı çalışmalar incelendiğinde Python’ın ciddi anlamda tercih edildiği gözleniyor.

Docker eğitiminde  kazanılan beceriler ile DevOPS ve SecOPS alanlarında önemli adımlar atılmış olur.

Docker, *nix çekirdek yapısında bulunan sanallaştırma özelliğinin daha efektif ve rahat kullanılabilmesi için geliştirilmiş olan open source bir projedir. Docker ile Linux, MacOS ve Windows sistemler üzerinde Linux tabanlı konteynerler oluşturup çalıştırabilirsiniz.